Turvallisemman tilan periaatteet

Nämä turvallisemman tilan periaatteet ohjaavat Abakuksen kaikkea toimintaa. Abakus noudattaa turvallisen tilan periaatteita tapahtumissaan. Näitä periaatteita sitoudumme koko järjestön voimin noudattamaan. Toteuttamalla näitä periaatteita turvaamme kaikille jäsenille fyysisen ja henkisen turvallisuuden. Turvallisen tilan periaatteet ovat saatavilla ja jäsenistön löydettävissä.

 1. Kunnioita toisten rajoja ja koskemattomuutta.
 • Jokaisella on oikeus omaan tilaan.
 1. Tunnista ja tiedosta omat ennakko-oletukset.
 • Tunnistetaan omat haitalliset oletukset, ja pyritään purkamaan niitä. 
 • Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti.
 1. Avoin ja osallistava ilmapiiri kaikessa toiminnassa.
 • Huolehditaan, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. 
 • Kuunnellaan toisten kokemuksia. Huolehditaan, että kaikki tuntevat olonsa kuulluksi ja huomioiduksi.
 1. Kunnioittava sekä avoin vuorovaikutus ja viestintä.
 1. Kunnioita toisen yksityisyyttä.
 • Jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja jokainen saa päättää itse, mitä jakaa toisille itsestään.
 1. Saavutettavuus ja esteettömyys toiminnassa
 • Kaikessa toiminnassa pyritään saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. 
 • Puututaan toimintaan, joka vaarantaa psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden.
 • Pyritään käyttämään tiloja, jossa fyysinen esteettömyys toteutuu.
 • Tapahtumien yhteydessä viestitään tapahtuman esteettömyydestä.
 1. Kunnioita ja anna tilaa toisten arvoille ja valinnoille.
 • Jokaisella on oikeus toteuttaa omia arvojaan ja valintoja loukkaamatta toisia.
 • Abakuksen toiminnassa ei sallita syrjintää.
 1. Kohtaa, kuuntele ja opi.
 • Otetaan avoimesti vastaan palaute, ja korjataan sen mukaan omaa toimintaa.
 1. Abakuksen hallituksessa toimii yhdenvertaisuusvastaava ja Abakuksen tapahtumissa toimii turvahenkilö.
 • Vastaa turvallisemman tilan periaatteista ja niiden toteutumisesta kaikessa toiminnassa.

Yhdenvertaisuusvastaava

Abakuksen hallituksessa on ainakin yksi yhdenvertaisuudesta vastaava. Yhdenvertaisuusvastaava päivittää yhdessä hallituksen kanssa yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja valvoo sen toteutumista. Yhdenvertaisuusvastaavaan voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä koskien muun muassa yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa ja mahdollisissa ongelma- tai häirintätapauksissa.

Turvahenkilö

Abakuksen kaikkiin tapahtumiin nimitetään turvahenkilö, joka toimii luottamuksellisesti. Häneen voi tapahtumaan osallistuja olla yhteydessä muun muassa tapahtumien käytänteitä koskien tai mahdollisissa ongelma- tai häirintätapauksissa.