Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö on avustusta ja tukea, jonka tarkoitus on edistää hyvinvointia kehitysmaissa. Abakus ry on valinnut kehitysyhteistyökohteekseen CSB Rohingya Schoolin Malesiassa. Koulua käyvät rohingya pakolaislapset. Keräämme koululle rahaa tapahtumamaksujen yhteydessä ostettavilla 2 euron hintaisilla kehy-arvoilla. Arvonnat järjestetään tapahtumissa, kuten sitseillä. Palkinnoksi kehy-arvonnasta voi saada erilaisia tuotteita. Syksyllä 2019 aloitimme palkintoyhteistyön Pienikamari-myymälän kanssa.

Varat toimitetaan kehy-kohteelle joko rahana, tai sitten rahoilla ostetuilla tavaroilla. Esimerkiksi keväällä 2019 ostimme koululle englanninkielisiä lastenkirjoja, jotka lähetimme koululle harjoitteluun menevien opiskelijoidemme matkassa. Jos olet kiinnostunut tekemään harjoittelun kehy-koulullamme, voit kysyä koulun yhteystietoja Abakuksen kehitysyhteistyövastaavalta.

”Malesiassa, Johor Bahrussa sijaitsee Abakuksen kehitysyhteistyökoulu, jonka oppilaat ovat rohingya-pakolaisia. Kysyimme mahdollisuudesta tulla harjoitteluun, ja koulussa oltiin alusta alkaen erittäin vastaanottavaisia. Meille kerrottiin, että pakolaiskoulun luokat on järjestetty iän sijasta tasojen mukaan ja koulussa on oppilaita, joilla on tuntuvia haasteita esimerkiksi lukemisessa ja kirjoittamisessa. Luokkakoot vaihtelivat 8-15 oppilaan välillä ja opetuskielenä toimi englanti.

Olimme harjoittelussa kaksi kuukautta, joista ensimmäisen toimimme luokanopettajina ja toisen pidimme yksilöopetusta erityisopetusta tarvitseville oppilaille. Harjoittelu opetti meille oma-aloitteisuutta, sillä esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen pitäminen oli oman aktiivisuutemme tulos. Harjoittelu sai meidät näkemään opetussuunnitelman työkaluna, sillä koulun opetussuunnitelmat olivat vielä kehitysvaiheessa ja näin ollen puutteellisia sekä sekavia, mikä taas aiheutti haastetta oppituntien suunnitteluun.

Harjoittelukoulu toimii lahjoitusten varassa. Kaikki opettajat olivat vapaaehtoisia, eikä suurimmalla osalla ollut työhön vaadittavaa koulutusta. Pääsimme keskustelemaan opettajien kanssa sekä opetustavoista että koulun tavoista ja antamaan vinkkejä näiden suhteen. Oman tietotaidon jakaminen ja asiantuntijana toimiminen oli meille molemmille uutta, mutta samalla hyvä kokemus.

Koulua on kuitenkin vaikea verrata suomalaiseen kouluun, sillä pakolaiskoulu on vielä paljolti kehitysvaiheessa. Opettajien mukaan kehityksessä on menty jo hurjasti eteenpäin ja koulu on pakolaisten kouluksi heidän mielestään todella hyvä.”

Hanne